EOV - WGS'84 (GPS) koordináta átszámítás

Magyarországon manapság is, akárcsak régen, egyszerre több koordináta rendszer is használatban van. A két leggyakrabban alkalmazott rendszer a GPS mérések koordináta rendszere a WGS'84 , valamint az EOV (Egységes Országos Vetületi) rendszer.

EOV - WGS'84 (GPS) koordináta átszámítás

A két vetületi rendszer között gyakran van szükség koordináta átszámításokra. A fenti alkalmazás ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez nyújt segítséget. Az alábbi ismertetésből kiolvashatóak az EOV koordináták megadására vonatkozó megkötések.
Az átszámító alkalmazást használhatjuk például a Környezetvédelmi Adatszolgáltatás telephely-koordináta értékeinek meghatározásához.


Az EOV és WGS'84 koordinátáról bővebben

Az egységes országos vetület (EOV) a magyarországi földmérési térképek vetületi rendszere, amit 1976-ban vezettek be, összhangban az egységes országos térképrendszerrel (EOTR-rel). Ferdetengelyű, szögtartó, ún. süllyesztett hengervetület. A koordináta-tengelyek tájékozása ÉK-i, vagyis a pozitív X iránya északra, a pozitív Y iránya keletre mutat. A síkvetületi koordináták előjeles mennyiségek. A számítások egyszerűsítése érdekében a koordináta-tengelyek önmagukkal párhuzamosan X irányban 200 000, Y irányban 650 000 méterrel vannak eltolva azért, hogy az egész ország területe az első koordináta-negyedbe essék, és az X koordináta 400 000 m-nél mindig kisebb, az Y koordináta 400 000 m-nél mindig nagyobb legyen, ezzel is elkerülve a koordináták esetleges felcserélését.

A GPS-műholdak által sugárzott fedélzeti pályaadatok vonatkoztatási rendszere WGS'84 (World Geodetic System 1984) néven ismeretes. A WGS84 vonatkoztatási rendszert az USA védelmi minisztériumának (Department of Defense, DoD) katonai térképészeti szolgálata (Defense Mapping Agency, DMA; melynek neve 1996-tól National Imagery and Mapping Agency, NIMA; 2004-től pedig National Geospatial-Intelligence Agency, NGA;) határozta meg és tette közzé, elsősorban globális méretű katonai navigációs és térképészeti feladatok megoldása céljából.
A WGS'84 geodéziai világrendszer (a fokozatos továbbfejlesztés eredményeként lényegében) egyezményes földi vonatkoztatási rendszer, amely meghatározásánál fogva magában foglalja a Föld normálalakját és normál nehézségi erőterét meghatározó adatokat (geodéziai vonatkoztatási rendszert jellemző geometriai és fizikai menynyiségeket), a földi vonatkoztatási koordinátarendszert, ún. geopotenciál modellt a kapcsolódó globális geoidképpel együtt, a WGS'84 rendszer és különböző geodéziai dátumok közötti átszámítási (ún. transzformációs) paramétereket és rendelkezik vetületi síkkoordináta-rendszerrel is.